tv-series-poster-1

Ženské zbraně

Herci:  Kate del Castillo, Roselyn Sanchez, Sylvia Saenz

Rozverná černá komedie o čtyřech ženách, které jsou po zatčení svých manželů, členů stejné nebezpečné zločinecké organizace, ponechány napospas osudu. Angela, Viri, Esme a Sofia, zvyklé na život v přepychu a luxusu, musí spolupracovat, aby daly svým rodinám novou naději a znovu získaly ztracené hodnoty včetně přátelství a lásky.